Brand: HITACHI SEIKI

Machine: HG400 III

Description: HG400 III SPINDLE 12000 ODER 20000 RPM
Brand: HITACHI SEIKI

Machine: HS630

Description: HS630 SPINDLE 10.000 bis 20.000 RPM
Brand: HITACHI SEIKI

Machine: HT23R

Description: HT23R SPINDLE 4000 RPM
Brand: HITACHI SEIKI

Machine: HS630( HS500)

Description: HS630( HS500) SPINDLE
Brand: HITACHI SEIKI

Machine: CS25

Description: CS25 SPINDLE 4000 RPM
Brand: HITACHI SEIKI

Machine: CA23

Description: CA23 SPINDLE 4000 RPM
Brand: HITACHI SEIKI

Machine: CS40

Description: CS40 SPINDLE 2000 RPM
Brand: HITACHI SEIKI

Machine: ST250

Description: ST250 SPINDLE 4500 RPM
Brand: HITACHI SEIKI

Brand No: USABIM-1A HS21

Part No: 1742-U4-001-00

Machine: STC200

Description: YASKAWA STC 200 BUILT SPINDLE USABIM-1A HS21 1742-U4-001-00
Brand: HITACHI SEIKI

Machine: VM40II R

Description: VM40II R SPINDLE 20000 RPM
Brand: HITACHI SEIKI

Machine: VM40II

Description: VM40 II SPINDLE 20000 RPM
Brand: HITACHI SEIKI

Machine: VS60

Description: VS60 SPINDLE 12000 RPM
Brand: HITACHI SEIKI

Machine: VK55II

Description: VK55II DIN40 SPINDLE 12000 RPM
Brand: HITACHI SEIKI

Machine: VG45

Description: VG45 DIN50 SPINDLE 4500 RPM
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 1531-10-406-00

Machine: TF 15

Description: HITACHI SEIKI TF 15 Spindel Unit V0101020 8.000 R.P.M.
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 1531-10-BB-004

Machine: TF 20

Description: TF 20 AB 9512-01 Spindel Unit
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 1652-10-003-00

Machine: Super Hicell 250

Description: HITACHI SEIKI Super Hicell 250 Spindel head CH 250
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 1682-10-ST-001

Machine: CS 20

Description: HITACHI SEIKI CS 20 Built in Spindle unit AJ 3123-60 (EB 8011-18)
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 1745-16-F02-00

Machine: HT-23 R III

Description: HITACHI SEIKI HT-23 R III Spindel Unit
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 2752-00-307-10

Machine: VK 55 II

Description: HITACHI SEIKI VK 55 II Spindel Unit DIN40 (Ohne Kugellager) 12000 RPM
Brand:

Brand No: A06B1261B410

Machine: TF 25

Description: TF 25 Built in Spindle
Brand: HITACHI SEIKI

Machine: VK45II-VK55II

Description: HITACHI SEIKI VK45II-VK55II Spindle Unit DIN50 4500 RPM
Brand: HITACHI SEIKI

Machine: VS 50

Description: HITACHI SEIKI VS-50 Spindel DIN40 / 18KW 12000 RPM
Brand: HITACHI SEIKI

Machine: VK45 II / VK55 II /VK65 II

Description: HITACHI SEIKI VK45 II/ VK55 II/ VK65 II TROUGHT SPINDEL BT50 4500 RPM
Brand: HITACHI SEIKI

Machine: VM40II R

Description: VM40II R Spindel Unit 2000 R.P.M.
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 98L1-10(50178)

Machine: VS-50

Description: HITACHI SEIKI VS50 DIN50 / Coolant Through SPINDLE 10000 RPM
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: IA40044

Machine: VS 40

Description: HITACHI SEIKI VS 40 SPINDLE V0101020 8.000 R.P.M.
Brand:

Machine: ST 200

Description: HITACHI SEIKI ST 200 SPINDEL UNIT
Brand: HITACHI SEIKI

Machine: HS-630

Description: HITACHI SEIKI HS 630 SPINDLE CARTRIDGE
Brand: HITACHI SEIKI

Part No: 2736-99-T04-00

Machine: VK 45 II

Description: HITACHI SEIKI VK 45 II Build in Spindel
Brand:

Part No: 1652-U5-008-00

Description: CH 250 TURRET HEAD 1652-U5-008-00
Brand: HITACHI SEIKI

Machine: HT 20/23

Description: AC SPINDLE MOTOR FOR HITACHI SEIKI HT 20/23 USA II M1-HS12 (Spindle Motor)
Brand: FANUC

Brand No: A860-0392-V160

Description: FANUC A860-0392-V160 BZ SENSOR
Brand: FANUC

Brand No: A06B-1261-B410 N116 B180M-15

Description: FANUC A06B-1261-B410 N116 B180M-15 BUILD AC SPINDLE MOTOR
Brand: HITACHI SEIKI

Description: CH250 PINDLE SUPER HICELL NEW ORIJINAL